Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2014

06:05
06:05
2049 478a 500
Reposted fromfoods foods viasidestory sidestory
06:05
9849 fb7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasidestory sidestory
06:04
3262 53ce
Reposted frompodprzykrywka podprzykrywka viasidestory sidestory
06:04
1927 0d0e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasidestory sidestory

August 06 2014

21:02
0735 dd7b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
21:02
0750 c951
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
20:58
9950 5f8b
Reposted fromget-fit get-fit viayoungbllood youngbllood
20:57
9889 c418 500
Reposted fromclerii clerii viayoungbllood youngbllood
20:55
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy…
— J. Piekara
Reposted fromrol rol viayoungbllood youngbllood
20:51
7320 d2d0 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaBloodMoon BloodMoon
20:51
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaBloodMoon BloodMoon
20:50
Każdy jest jakoś skaleczony.
— M.Hłasko
20:49
20:49
8106 3640
Reposted fromfoods foods viasatanek10 satanek10
20:49
6161 1c22
Reposted fromretaliate retaliate viasidestory sidestory
20:48
20:46
20:44
8266 caf4
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte vianiiks niiks
20:43
Dlaczego nie mówiłam po prostu, czego chcę? Bo kiedy z rzadka zdobywałam się na odwagę, żeby to wyjawić, a potem i tak tego nie dostawałam, wpadałam w rozpacz. Chcąc uniknąć owego uczucia, ukrywałam swoje pragnienia i marzenia. Jeśli się z nimi nie zdradzisz, i tak będzie szansa, ze się spełnią. To dziwna gra, którą często stosują kobiety, choć niemal zawsze bez powodzenia.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viapastelina pastelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl